החברה למעשים טובים (ע"ר)

ארועי התנדבות

ארועי התנדבות מתוכננים

ארועי התנדבות מתוכננים

איתנים תחתון07/07/20 ב- 16:00

פעילות במח´ הנוער במרכז לבריאות הנפש איתנים

סדנת פיצה במח´ הנוער במרכז לבריאות הנפש איתנים